eliztech.com logo
Remote Controls > Code lists > Marantz TV (Dish)

Marantz TV codes for Dish Network remotes

 

Marantz TV codes for Dish Network universal remote controls:

3 digit codes (20.1-21.1) for 20.1 & 21.1 Dish remotes

792 506 520 573 818 604 836 550 627 560 566 654 608 563 656 621 897 674 761 747

3 digit codes (20.0-21.0) for 20.0 & 21.0 Dish remotes

573 792 506 627 566 520 654 818 656 604 836 761 550 897 608 560 621 563 674 747

 

3 digit codes (10.1) for 10.1 Dish remotes

506 566 573 652 654 660 664 665 671 678 681

3 digit codes (6.2) for 6.2 Dish remotes

652 506 654 566 660 573 664 665 671

3 digit codes (5.4-6.4) for 5.4 & 6.4 Dish remotes

566 506 573 654 652

3 digit codes (3.4-4.4) for 3.4 & 4.4 Dish remotes

566 506 652 654 573

3 digit codes (1.5 Blue Button) for 1.5 Blue Button remotes

506 566 573 588 712

 

3 digit codes (Platinum) for Platinum Dish remotes

506 566 573 588 652 712 654 660 664 665 671 678 681

3 digit codes (Platinum Plus) for Platinum Plus remotes

506 566 573 588 712

 

3 digit codes (Basic) for Dish Network Basic remote

078 506 560 563 604 608 621 627 654 656 674 747 761 792 818 836 897

3 digit codes (EZRemote) for Dish Network EZRemote

506 566 573 588 712

 

4 digit codes (40.0, 50.0, 52.0, 54.0) for newer models

0854 0054 0704 0030 1398 0855 1154 1454