eliztech.com logo
Remote Controls > Code lists > Sheng Chia TV (Philips)

Sheng Chia TV codes for Philips remotes

 

Four digit Sheng Chia TV codes for Philips universal remote controls:

4 digit codes (v.1) for SBCRU510, SRM5100, SRU7060, etc.

0036 0120

 

Sheng Chia brand code for SRP2008B, SRU5110, etc.

2554